Line Hoem i Arbeiderpartiet får størst oppslutning når velgerne spørres hvem som vil egne seg best som fylkesordfører i Møre og Romsdal.