Lav stønad, mange over i jobb og grønne 2022-tall for Nav Molde. I år blir det verre – årets budsjett er nesten oppbrukt.