For første gang i historien får Midt- og Nord-Norge en gjennomsnittlig strømpris for et døgn som er under null kroner, opplyser Europower og EnergiWatch.