Kornsiloen på Frya i Gudbrandsdalen blei sprengt torsdag.