Den endelige opptellingen ga Rødt to mandater i Molde kommunestyre.