Regjeringen legger fram sitt forslag til revidert budsjett i dag. Her er en oversikt over forslag og prioriteringer som allerede er kjent.