Det skal legges 54.000 tonn med asfalt i Romsdal, på Sunnmøre og Nordmøre. Kontrakten ble tildelt entreprenøren med lavest CO2-utslipp.