Sjukehusansatt har vondt i magen med tanke på innføring av Helseplattformen. Paula Skår ønsker den velkommen på vegne av pasientene. Gerd Marit Langøy vil sitte oppe hele natta når Aukra skal inn.