Et skjerpet mål om andel barnehagelærere ønskes velkommen, men hvorfor vente til 2030?