Det ligger an til en reiselivssommer med ekstra mange utenlandske turister – likevel holder Statens Vegvesen ett av de største reiselivsfyrtårnene i Fjord Norge stengt.