Real Alloy Norway på Raudsand har søkt om å økt pH-grense i avløpsvann. Saken har vært på høring, og nå er tillatelsen klar.