Molde FrP ønsker å gjøre noe med eiendomsskatten i Molde kommune. Vi registrerer dessverre at posisjonen ikke virker å ha samme mål som oss.