Onsdag ble det kjent at Ecit AS kjøpte seg inn i ESG Trackr AS – altså tidligere R8me. Daglig leder har gjort avtale med R8Me angående betaling, og Molde Bærekraftshub har nå ingen utestående fordringer.