Entreprenørselskapet Arne Svensli AS i Nesset har fått en fireårig brøytekontrakt med Veidekke Industri AS. Nå skal det investeres i to lastebiler og brøyteutstyr. I i tillegg skal staben utvides.