Det beste er å ta alt i en dose, ikke å fordele det utover dagen, ifølge forsker. Ikke alle får samme effekt.