I sommar møtte eg ein gammal elev. Eg drog først ikkje kjensel på han, men da han presenterte seg, kjente eg han straks att, og gamle minne dukka opp.