Det skjer store utskiftinger i toppledelsen i fylkeskommunen. I løpet av ett år er halvparten av de 10 i toppledelsen nye.