Høgskolen i Molde er ett av flere studiesteder som opplever frafall av studenter til sjukepleierutdanningen. – Det ble enda verre enn fryktet, sier rektor.