Jobben fram mot innføring av Helseplattforma i helseføretaket er i rute, men adm.dir. peiker også på risikomoment.