Tidligere juridisk sjef i fylkeskommunen, Gudmund Lode, får fortsette som daglig leder i Fylkeshuset AS tross kraftig kritikk fra Kontrollutvalget i fylket.