En avtale signert daværende fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik gir tidligere juridisk direktør Gudmund Lode 1,13 millioner kroner i året for å lede selskapet Fylkeshuset AS. Lønna skal betales som honorar til Lodes konsulentselskap.