Det har vært ei front-mot-front-ulykke i Stranda med tre personer involvert.