Møre og Romsdal er det fylket i landet som har flest soner for bussreiser. Fylkeskommunedirektøren foreslår å redusere antall soner fra 500 til sju.