Folk på bygda er ikkje interessert å bu i ei knøttlita skoboksleiligheit i ei blokk, eller bli servert kaffilatte på kvart eit gatehjørne, slik Frp tilsynelatande trur. Men vi er, med rette, utolmodige etter politikarar som faktisk vil prioritere oss utanfor dei store byane når det vert teke politiske slutningar. Når skal høgresida i norsk politikk forstå det?