Denne flytebrygga er klaget inn til Sivilombudet av flere naturvernorganisasjoner.