Marit Silset (42) har aldri hatt en ordinær jobb hvor hun har kjent på den nødvendige trivselen og tryggheten. Men i april fikk hun praksis i ordningen Helt Med. Måneden etter ble hun fast ansatt.