Innstilte ferje- og hurtigbåtavganger på tvers av landet gjør at Norsk Sjøoffisersforbund slår alarm om mannskapsmangel.