Gunnhild Meringdal (Frp) vil ha avvik på dagsorden – til hausten kan ønsket bli oppfylt.