Først brann Sandnes skysstasjon i Valsøyfjord ned til grunnen. Så leid våningshuset på Sandnes bringebærplantasje same skjebne berre ein månad seinare. No er Orkland politistasjonsdistrikt ferdige med etterforskingane.