Magne Gurskevik fra Ulstein blir ny styreleder i Fylkeshuset AS.