EKH Grafisk AS kjøper Helge Norli AS. – Har solid fagkompetanse, sier den nye sjefen.