Vi har sikkert ulike tankar om helse og omsorg for eldre. Kva får vi høyre om vi spør? Her er nokre døme – frå folk med eit glimt i auget: