Bøndene og staten er enige om årets jordbruksoppgjør.