For flere år siden ble store digitale informasjonstavler montert langs innfartsveiene til Sunndalsøra. De har aldri vært tatt i bruk ved trafikkhendelser – inntil fredag.