Raset i Vistdal og oversvømmelsene i Eidsvåg viste hvor viktig det er å få varslet befolkningen i området. Når akutte og alvorlige hendelser skjer, skal folk få nødvarsel på mobiltelefonen.