Det rigges til jazzfestival i Molde. Det håper Azteko Tacos-driver Jose Ramirez skal bli en rekorduke.