Regjeringens beslutning om å lovfeste kravet om lærerutdanning er gledelige nyheter – for både lærere og elever! Men: Dette vil ikke være tilstrekkelig for å løse lærerkrisen. Og politikerne her i fylket har en viktig rolle å spille i så måte.