Det var stor enighet om hvilke vegprosjekt moldepolitikerne ønsker skal prioriteres de kommende åra. Bare ett prosjekt var ikke alle enige i.