– Det som er nytt og spennende for ett barn, kan være skummelt for et annet, sier professor May Britt Drugli.