«Den fyrste song eg høyra fekk, var mor sin song ved vogga», ja slik byrjar ein av dei vakraste voggesongane våre. Det var Per Sivle som skreiv diktet, og melodien er ved Lars Søraas.