På fire år har de bygd opp et nedlagt gårdsbruk for å kunne drive med det de drømte om: Gårdsturisme i Piemonte.