Sirin Stav frå MdG prøver å laga ein motsetnad mellom kjøtt og gulrot i innlegget «Ikke vær redd for gulrøtter, Jenny». No har eg aldri uttalt meg i frykt og beven om grønsaker, og lurer på kva Stav prøver å oppnå med å framstille det slik.