Trafikksikkerhetsdirektør i Vegvesenet, Guro Ranes, mener Møreaksen, den nye E39 Ålesund – Molde, vil føre til langt færre ulykker enn i dag.