Rovviltnemnda skal gjere ein jobb på vegne av samfunnet ved å forvalte rovdyra slik at både samfunnet og rovdyra har det bra. Gjer dei jobben sin?