Som vara til samferdselsutvalget har jeg fått æren av å møte en gang. I det møtet var også Vestnes-politikeren Anne Marie Fiksdal.