Seks av de 10 fylkestingsrepresentantene fra kommunene i Romsdals Budstikkes område, er kvinner. Victoria Smenes (KrF) og Yvonne Wold (SV) har trua på synlige kvinner i politikken.