Torsdag var det mange som stussa i Kringstadbukta – sjøen ved stranda var raud på farge. Årsaka var å finne like i nærleiken.