– Jeg slutter ikke fordi jeg ikke trives, men fordi jeg vil jobbe videre med Øyvind Bakke, sier May-Helen Molvær Grimstad, direktør for kommunikasjon og samhandling i Helse Møre og Romsdal.