Håper at desentralisert legeutdanning til fylket skal styrke rekrutteringen til fagmiljøet i Møre og Romsdal.