Debatten om Soggerampen og andre installasjoner langs Rauma elv, fosser videre.